De eerste infoavond zit erop.

Na het klasmonent, waar de juffen de aanwezige ouders informeerden over de klaswerking en -afspraken, mochten we nog veel ouders verwelkomen in onze gelegenheidsbar!

Een blij weerzien voor sommigen, een eerste kennismaking voor anderen.

Welkom aan al wie nieuw is op onze school!

Een geslaagde avond. Volgende week verwelkomen we de ouders van onze kleuters.

Join De Klimming community!