Schoolbestuur

Print Friendly, PDF & Email

De Klimming is een gemengde basisschool die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs. Meer dan honderd jaar hebben de
Zusters van Vorselaar hier in Essene hun beste beentje voorgezet, geïnspireerd door de stichter van hun congregatie: Vincent
Donche.

De zusters zijn al jaren geleden vertrokken, maar wij blijven nauw verbonden met de “koepel” in Vorselaar.
Van daaruit blijven zusters en leken ons inspireren, zodat wij de bezorgdheid voor een fijne opvoeding en kwaliteitsonderwijs steeds hoog in het vaandel zouden dragen.

Het schoolbestuur van De Klimming is:

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant
Afgekort: vzw O..Z.C.S. – West Brabant Instellingsnummer: 096331
Paul Jansonstraat 57 – 1020 Brussel

Voorzitter: De Heer Wauters Felix
Afgevaardigd beheerder Dhr. Johan Eliat

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Sinds 1 september 2003 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap ‘DONCHE’. De onderstaande scholen maken deel uit van dit
samenwerkingsverband:

  • GVBS Essene ‘De Klimming’
  • GVBS Sint-Katherina-Lombeek ‘De Droomgaard’
  • GVBS Roosdaal ‘IMI’
  • GVBS Sint-Martens- Lennik ‘SGI’
  • GVBS Sint-Kwintens-Lennik ‘De Kleine Prins’
  • GVBS Lembeek ‘Sancta Maria’
  • GVKS Lembeek ‘Sancta Maria’
  • GVBS Gooik ‘De Bron’
Top