SCHOOLBROCHURE en bijlagen + infoboekje van Infano

Print Friendly, PDF & Email

Bijlage 1 Schoolkalender 2019_2020 versie juni 2019 Bijlage 2 organigram 2019-2020 Bijlage 3 Zwemmen 2019-2020.docx Bijlage 4 leerlingenvervoer 2019-2020 Bijlage 5 prijzen busvervoer, sportkledij, opvang,…2019-2020 Bijlage 6 Toestemmingsformulier 2019-2020 Bijlage 7 -verklaring ouders afwezigheid- 2019-2020 Bijlage 8 – besteldocument schooljaar 2019-2020.docx Bijlage 9 Gezondheidsfiche 2019-2020 Bijlage 10 Attest medicijnen 2019-2020 Boekje opvang Infano_Schooljaar 2019-2020 Schoolbrochure versie 2019-2020

Beste ouders,

Met deze publicatie bezorgen we jullie onze schoolbrochure en bijhorende bijlagen. Tevens kan je het infoboekje van Infano raadplegen.

Enkele in te dienen en te ondertekenen bijlagen geven we maandag of dinsdag met de kinderen mee naar huis. Mogen we vragen om deze documenten niet te laten liggen, maar tegen de gevraagde data in te dienen.

Wij zijn er klaar voor! Maandag 2 september ontvangen we onze kinderen met open armen voor een nieuw uitdagend schooljaar.

Ons oudercomité biedt bij de start gratis een tas koffie aan. Kom gerust even langs!

Tot dan allemaal!

Vriendelijke groet,

Louis Meersman, directeur.

Geef een reactie