Schoolreglement – schoolbrochure – bijlagen en begeleidende brief

Print Friendly, PDF & Email

Beste ouders,

We geven jullie vandaag de in de hoofding vermelde informatie. Mogen we vragen om eerst de begeleidende brief door te nemen.

Het is misschien wat leeswerk, maar het is noodzakelijke en verplichte info.

Tevens is er voor jullie al wat huiswerk aan gekoppeld, helaas ook noodzakelijk.  Onze excuses!

Tracht tussendoor van het weekend toch ook nog even te genieten.

We wensen iedereen een goede start!

Vriendelijke groet,

Louis Meersman

begeleidende brief bij de schoolbrochure en bijlagen 2020_2021
Bijlage 1 Schoolkalender 2020-2021 versie 29 juni 2020
Bijlage 2 organigram 2020-2021
Bijlage 3 Zwemmen 2020-2021
Bijlage 4 leerlingenvervoer 2020-2021
Bijlage 5 prijzen busvervoer, sportkledij, opvang,…2020-2021
Bijlage 6 toestemmingsformulier 2020-2021
Bijlage 7 -verklaring ouders afwezigheid- 2020-2021
Bijlage 8 – besteldocument schooljaar 2020-2021
Bijlage 9 Gezondheidsfiche 2020-2021
Bijlage 10 Attest medicijnen 2020-2021
Bijlage 11 Instemmingsformulier 2020-2021
Bijlage 12 Toegang Questi voor ouders Schoolbrochure versie 2020-2021

Geef een reactie