Veelgestelde vragen

Print Friendly, PDF & Email
Wat zijn de schooluren?

De school is open van 08.20 uur tot 15.40 uur .
De lessen beginnen stipt om 08.35 uur en eindigen om 15.25 uur

Welke opvangmogelijkheden zijn er?

Voor- en naschoolse opvang
De school organiseert zelf geen voor- en naschoolse opvang.
De gemeente Affligem heeft een engagement aangegaan met  CKO ’t Breugelkind vzw te Ternat om voor alle scholen op  haar grondgebied de voor- en naschoolse opvang te  organiseren.

Uren: 07.00 uur tot 08.20 uur en van 15.35 uur tot 18.00 uur
Plaats: de school zelf
Vergoeding: zie mededelingen van ‘t Breugelkind
Verantwoordelijke voor De Klimming: Jolien Baert

Middagopvang
Uren: 11.50 uur tot 13.00 uur
Plaats: de school zelf
Vergoeding: gratis
Verantwoordelijke(n): Louis Meersman

Luizenpreventie en -behandeling?

Controleer regelmatig de hoofdharen van je kind op luizen.
Verwittig altijd de school wanneer je luizen hebt gevonden bij je kind.

Hoe vind je luizen?
Doe de nat-kam-test.

Wat moet je doen wanneer je luizen of luizeneitjes ziet?

 • Luizen: behandel de haren.
 • Luizeneitjes (neten) en geen luizen: behandeling is niet nodig, maar doe wel de nat-kam-test elke week verder.

Hoe behandel je de haren?

 • Met de nat-kam-methode: nat-kam-test om de 3 tot 4 dagen gedurende 2 weken
 • OF met een hoofdluismiddel: Vraag uw apotheker om advies.

Wat is de nat-kam test?

 1. Was de haren met een gewone shampoo.
 2. Spoel de shampoo uit de haren, droog de haren niet af.
 3. Breng overvloedig crèmespoeling aan op de natte haren.
 4. Kam alle knopen uit de haren met een gewone kam.
 5. Kam nu systematisch de haren met een luizenkam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd (hoofd voorover). Begin aan het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor. Kijk vooral goed achter de oren en in de nek. Druk de luizenkam goed tegen de hoofdhuid aan.
 6. Veeg de luizenkam na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier om te kijken of er luizen aanwezig zijn. Indien nodig, kunnen de luizen met een tandenstoker uit de kam gehaald worden.
 7. Spoel de crèmespoeling uit de haren, droog de haren niet af.
 8. Kam de haren opnieuw met een gewone kam naar achter.
 9. Kam de haren een tweede keer systematisch met de luizenkam, deze keer van voor naar achter en opnieuw van het ene oor naar het andere.
 10. Veeg de luizenkam opnieuw na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier.

Herhaal de nat-kam-test elke week.

Wat bij afwezigheid wegens ziekte?
 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 • Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
 • De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Opgelet: Wij verwachten dat je ons voor 09.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind

Wat bij andere afwezigheid?

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de 2e graad
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet:

 • het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.
 • wij verwachten dat je ons voor 09.00 uur verwittigt bij  afwezigheid van uw kind