Algemeen

Vrije Basisschool “De Klimming”
Assestraat 5
1790 Essene

Tel. (02) 582 20 17 (8-17u)
E-mail directie@klimming.be

Directeur

Mevr. Sofie Maesschalck
Telefoon: 02/582.20.17 of in uitzonderlijke omstandigheden op het nummer 0478/66.18.93
e-mail: directie@klimming.be

Secretariaat

Leerlingen- en personeelsadministratie
Mevr. Rita Valckenier
Telefoon: 02/582.20.17
e-mail: secretariaat@klimming.be

Boekhouding
Mevr. Renata Vanderlinden (boekhouding)
Telefoon: 02/582.20.17
e-mail: boekhouding@klimming.be

Zorgcoördinator

Mevr. Marlies Vandergucht
Telefoon: 02/582.20.17
e-mail: zorg@klimming.com

Schoolgemeenschap

SG DONCHE
Coördinerend directeur: Dhr. Ludwig Marissens

Schoolbestuur

VZW OZCS West-Brabant
OZCS staat voor Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen

Voorzitter: Dhr. Felix Wauters
Afgevaardigd Beheerder: Dhr. Johan Eliat
Adres: Paul Jansonstraat 57 1020 Brussel
Telefoon: 02/478.82.24
e-mail: ozcs.west-brabant@vorselaaroi.be

Ligging