Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs. Meer dan honderd jaar hebben de Zusters van Vorselaar hier in Essene hun beste beentje voorgezet, geïnspireerd door de stichter van hun congregatie: Vincent Donche.

De zusters zijn al jaren geleden vertrokken, maar wij blijven nauw verbonden met de “koepel” in Vorselaar.
Van daaruit blijven zusters en leken ons inspireren, zodat wij de bezorgdheid voor een fijne opvoeding en kwaliteitsonderwijs steeds hoog in het vaandel zouden dragen.

Ons schoolbestuur:
vzw O.Z.C.S. – West Brabant 
Instellingsnummer: 096331
Paul Jansonstraat  57
1020 Brussel
Voorzitter:  Dhr. Wauters Felix
De afgevaardigd beheerder namens het schoolbestuur en voor onze school: Dhr. Johan Eliat – Eliat 
02/478.82.24
johan.eliat@onderwijsvorselaar.be

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.  Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Sinds 1 september 2003 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap ‘DONCHE’.
De onderstaande scholen maken deel uit van dit samenwerkingsverband:

  • GVBS Essene ‘De Klimming’
  • GVBS Sint-Katherina-Lombeek
  • GVBS ‘De Droomgaard’
  • GVBS Roosdaal ‘IMI’
  • GVBS Sint-Martens- Lennik ‘SGI’
  • GVBS Sint-Kwintens-Lennik ‘De kleine prins’
  • GVBS De Bloesem Herne
  • GVBS Gooik ‘De Bron’