Schoolraad

Voorzitter:

  • Vera Camermans

Oudergeleding:

  • Chara Baeyens
  • Yannick Honings
  • Vera Camermans

Personeelsgeleding:

  • Griet Bogaerts
  • Veerle de Bisschop – Evelien De Smet (a.i.)
  • Sonja Michiels

Lokale gemeenschap:

  • Inge De Saedeleer
  • Rita Nevens