Oudercomité

Print Friendly, PDF & Email

De Klimming heeft een oudercomité met stuk voor stuk enthousiaste, geïnteresseerde ouders, die op vrijwillige basis mee willen praten, denken, plannen en werken met de directie en het schoolteam.
Deze ouders vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar hun kinderen onderwijs volgen, maar ze willen ook een klankbord zijn voor andere ouders.
We willen graag een brug zijn tussen de ouders en de school. Wie een probleem ondervindt, mag dit steeds aan ons komen melden. We willen punten aankaarten die in het algemeen belang zijn van alle leerlingen, de leerkrachten en de school.
Op regelmatige tijdstippen organiseren we een aantal activiteiten en steken een handje toe bij initiatieven van de school. De opbrengsten van deze acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen. (Vb. de zwemles van de zesdes wordt een heel jaar betaald, aankoop van meubilair, speelgoed, … )
Via deze activiteiten steunt u niet alleen de school en haar werking, u hebt ook de kans om elkaar en de school beter te leren kennen.
Ongeveer 7 maal per schooljaar (zie kalender) houden wij een vergadering in de refter van de school.
Ook jij bent hierop van harte welkom!

Meer weten?

Top